Lyhytterapiaa etävastaanottona

Vastaanotolla tulet kuulluksi ja nähdyksi sellaisena kuin olet. Autan sinua ymmärtämään ja käsittelemään haasteitasi syvällisesti sekä kehittymään ihmisenä yhä enemmän aidoksi itseksesi.