Tilausluennot mm. terveys-, sosiaali-, kasvatus- ja opetusalan ammattilaisille sekä eri alojen esimiehille, työyhteisöille ja muille ryhmille.

Teen mielelläni tilauskoulutuksia erilaisissa tapahtumissa, yrityksissä, kunnissa, yhdistyksissä ja muissa organisaatioissa. Toimin Espoosta käsin ja matkustan tarpeen mukaan.

Olen työskennellyt psykologina ja kouluttajana vuodesta 2003 alkaen ja työterveyspsykologina vuodesta 2005 alkaen. Luennon tai koulutuspäivän sisällöstä sovitaan tilaajan kanssa. Yleensä teemat liittyvät (työ)hyvinvointiin ja erityisherkkyyteen. Esimerkiksi

  • Erityisherkän ihmisen/lapsen tukeminen
  • Erityisherkkyys työelämässä
  • Erityisherkän työkyvyn tukeminen
    Katso lisätietoa tilattavista erityisherkkyyskoulutuksista tästä.
  • (Työ)hyvinvoinnin eväitä
  • Stressistä tasapainoon
  • Muutoksessa selviytymisen eväitä
  • Masennuksen tai uupumuksen hoito
  • Tietoinen läsnäolo (mindfulness)

Usein on mielekästä toteuttaa koulutus kerralla suuremmalle kuulijajoukolle, jolloin tieto ja ymmärrys jakautuu samalla kertaa laajalle ja sen vuorovaikutteinen jalkauttaminen käytäntöön voi sen myötä tehostua. Ihmisten auttamis-/ hoito-/ opetus-/ johtamistehtävissä työskentelevien kohdalla koulutuksen anti voi hyödyttää paitsi ammattilaisia itseään myös kaikkia heidän vaikutuspiirissä olevia asiakkaita/potilaita/oppilaita/alaisia.

Keskustelen mielelläni koulutustarpeistanne ja teen ehdotuksen tarpeitanne vastaavasta luennosta/koulutuspaketista. Tiedustelut tilauskoulutuksista ja tarjouspyynnöt heli.heiskanen/a/origonova.fi

Lataa esitteeni tästä.

0