Tilausluennot ja koulutukset eri alojen esimiehille, työyhteisöille ja muille ryhmille

Olen työskennellyt psykologina ja kouluttajana vuodesta 2003 alkaen ja työterveyspsykologina vuodesta 2005 alkaen. Olen kouluttanut satoja ryhmiä eri aloilta niin kuntien, valtion kuin yritysten ja yhdistysten kautta sekä messuilla ja muissa tapahtumissa. Toimin Espoosta käsin ja matkustan tarpeen mukaan.

Palautteita:
”Olet niin selkeäsanainen ja osaat esittää asian mielenkiintoisesti.”
”Mielenkiintoinen, ajatuksia herättävä sekä henkilökohtaisessa elämässä että työssä. Hyvin jäsennelty, soljuva, etenevä.”
”Todella mielenkiintoista asiaa, paljon uutta tietoa. Laaja asia saatu hyvään kompaktiin pakettiin. Hyvät kuvat selvensivät asiaa.”
”Kuvittelin tulevani imemään oppia ainoastaan työkentälle, mutta opin vahingossa myös paljon itsestäni, kiitos.”
“Todella loistava puhuja, helppo kuunnella ja paljon jäi mieleen. Luennon aikana tehtyjä harjoitteita olen soveltanut jo useamman kerran vapaa-ajallani.”
“Asiantunteva ammattilainen, joka puhui selkeästi ja kansankielellä asioista sekä antoi konkretiaa parantaa asioita.”

Luennon tai koulutuspäivän sisällöstä sovitaan tilaajan kanssa. Yleensä teemat liittyvät (työ)hyvinvointiin, erityisherkkyyteen ja/tai itsetuntemukseen. Esimerkiksi

  • (Työ)hyvinvoinnin eväitä
  • Stressistä tasapainoon
  • Muutoksessa selviytymisen eväitä
  • Erityisherkän ihmisen/lapsen tukeminen
  • Erityisherkkyys työelämässä
  • Erityisherkän työkyvyn tukeminen
    Katso lisätietoa tilattavista erityisherkkyyskoulutuksista tästä.
  • Masennuksen tai uupumuksen hoito
  • Tietoinen läsnäolo (mindfulness)

Usein on mielekästä toteuttaa koulutus kerralla suurelle kuulijajoukolle, jolloin tieto ja ymmärrys jakautuu samalla kertaa laajalle ja sen siirtyminen käytäntöön tehostuu. Ihmisten auttamis-/ hoito-/ opetus-/ johtamistehtävissä työskentelevien kohdalla koulutuksen anti voi hyödyttää paitsi ammattilaisia itseään myös kaikkia heidän vaikutuspiirissä olevia asiakkaita/potilaita/oppilaita/alaisia.

Keskustelen mielelläni koulutustarpeistanne ja teen ehdotuksen tarpeitanne vastaavasta luennosta/koulutuspaketista. Tiedustelut tilauskoulutuksista ja tarjouspyynnöt heli.heiskanen/a/origonova.fi

0