fbpx

Ajankohtaista

Heli Heiskanen

Onko energia huuhaata vai totta?

Sanna Wikström Hidasta elämää sivustolta haastatteli Heliä 3.3.2013 energiasta ja intuitiosta:

Psykologi ja intuitiivisen parantamisen kouluttaja Heli Heiskasella alkoi maaliskuun lopussa intuitiivisen parantamisen koulutus Jyväskylässä. Kyselimme Heliltä hänen näkemyksistään energiasta, intuitiosta ja intuitioon perustuvasta energiahoidosta.

Miten kuvailisit energiaa? 

“Ymmärrän energian arkipäiväisenä asiana, vaikkei siitä useimmiten puhuta energiana, vaan arkisemmin termein esim. tuntemuksina tai jonkun kanssa samalla aaltopituudella olemisena.

Kaikki ihmiset aistivat energiaa ja vaikuttavat ympäristöönsä energeettisesti, tiedostamme sitä tai emme. Esimerkiksi kun astut huoneeseen jossa on ihmisiä, aistit tunnelman eli toisin sanoen aistit energiaa. Se voi ilmetä Sinussa miellyttävinä tai epämiellyttävinä tuntemuksina esim. kananlihana, ilon tunteena, lämpönä tai kylmänä, kireytenä tai jännittyneisyytenä. Vastaavasti oma mielen ja kehon tilasi vaikuttavat ympärilläsi oleviin. Ilo tarttuu niin kuin pelkokin.

Fysiikan näkökulmasta maailmankaikkeus ja kaikki asiat maapallolla rakentuvat energiasta. Energia toimii eri olomuodoissa ja värähtelytaajuuksina, materiana tai ei-materiaalisena.”

Miksi energia-asioita pidetään niin usein huuhaana?

“Etenkin länsimaissa arvostetaan sanoja, järkeä ja logiikkaa sekä niiden perusteella tehtyä tieteellistä tutkimusta. Siksi monille voi olla vaikea ymmärtää edellä kuvatunlaista energiaa, jota on vaikea selittää sanoilla tai perustella loogisilla järkiperiaatteilla. Energiaa voi paremmin ymmärtää esim. aistien ja oman kokemuksen pohjalta. Menetelmiä energian tutkimiseksi kehitetään jatkuvasti.

Toinen syy voi olla huonot kokemukset energia-asioista. Samoin kun on puhdasta ja korkeavärähteistä hoitavaa energiaa, maailmassa on tietenkin myös karkeaa ja epäpuhdasta energiaa. Parhaiten ne erottaa siitä, että puhdas energia tuntuu miellyttävältä, kevyeltä, turvalliselta ja rentouttavalta. Epäpuhdas energia tuntuu jollakin tavalla pahalta, epämiellyttävältä ja pelottavalta.

Olen myös huomannut, että me ihmiset usein pelkäämme omaa voimaamme ja kaikkea sitä hyvää, mitä sisältämme löytyy.  Voi tuntua turvallisemmalta pitäytyä vanhassa ja tutussa, vaikka olisikin tyytymätön siihen. Energia-asiat voivat tuntua uudelta ja ennalta tuntemattomalta ja siksi hieman pelottavalta, mutta myös kiehtovalta.

Ihmiset ovat kaiken kaikkiaan avautumassa energeettiselle ymmärrykselle, mikä näkyy mm. siinä että yhä useammat ns. tavalliset ihmiset hakeutuvat energiahoitoon ja kokevat siitä apua.  Tämän vuoksi tarvitaan myös lisää energiahoitajia.”

Mitä on intuitio?

“Ymmärrän intuitiossa yhdistyvän kaikki eri tiedon kanavat kuten järki, tunne ja vaisto. Täten se on kattavin tiedon muoto, mitä ihminen voi kokea. Intuitio ilmenee usein sanattomasti kehon tuntemuksina, mielikuvina tai yksinkertaisesti “tietämisenä”. Se voi olla myös sanoja tai lauseita, jolloin ajatukset ovat neutraaleja, eikä niihin ole sekoittunut tunteita (esim. pelkoa tai toiveita). Voidaan myös puhua esim. sydämen äänestä tai sisäisestä äänestä. Kaikilla ihmisillä on intuitio, joskin se on monesti aliarvostettu ja sen välittämä tieto helposti mitätöidään järjellä.”

Kuinka intuitiota voi harjoittaa?

“Nähdäkseni tärkeintä on tietoinen läsnäolo ja avoin mieli ilman ennakko-oletuksia. Intuition äänen voi tunnistaa eri aistien kautta ja sitä voi vahvistaa luottamalla sen kautta tulevaan tietoon. Rationaalinen mieli eli järki tavoittaa murto-osan todellisuudesta. Intuitiossa parhaimmillaan yhdistyy kaikki saatavilla oleva informaatio eri muodoissaan. Monissa intuitio-tutkimuksissa on todettu intuitiivisten päätösten olevan onnistuneempia kuin pelkän järjen tai tunteen perusteella tehtyjen.”