intuitiivinen

Seuraava ryhmä alkaa keväällä 2020 Helsingissä.

Koulutus on yhdistelmä henkisen kasvun matkaa ja intuitiivisen hoitamisen opiskelua. Sen perustana on tietoisen läsnäolon taidon syventäminen, intuition kuuntelun harjoittaminen sekä syvällinen itsetutkiskelu- ja kasvuprosessi. Koulutuksessa harjoitellaan intuitiivista energiahoitoa, jota voi käyttää itsensä ja läheistensä hoitamiseen. Osa tulee käyttämään koulutuksen antia ammatillisesti ja se soveltuu myös muun hoitotyön täydentäjäksi (esim.hierojat, psykologit, vyöhyketerapeutit) jokaisen omien valmiuksien ja kiinnostuksen mukaan.

Energiahoito itsessään ei ole virallisen terveydenhoidon menetelmä. Hoitava energia on kuitenkin luonnollinen osa ihmisten välisiä kohtaamisia ja sitä voi välittyä ihmisten välillä myös ilman, että he ovat siitä tietoisia. Tässä koulutuksessa energiahoitamista lähestytään ja harjoitellaan käytännönläheisestä näkökulmasta yhtenä tapana edistää hyvinvointia ja henkistä kasvua. Hoitamisen eettisyys, luottamuksellisuus ja hoidettavan kunnioittaminen tuodaan esille olennaisina osina vastuullista auttamistyötä.

Koulutus on ideologisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton. (HUOM. Samantyyppisellä nimellä on tarjolla muitakin kursseja ja hoitomuotoja, jotka ovat erilaisia.)

Koulutuksen kesto

Koulutus kestää yhteensä 8-10 kuukautta ja rakentuu kuudesta lähijaksosta viikonloppuisin sekä niiden välissä kotitehtävistä, väliohjauksesta ja raportoitavista hoitoharjoituksista.

Kouluttaja

Kouluttajana on psykologi Heli Heiskanen. Olen ohjannut useita intuitiivisen hoitamisen koulutusryhmiä alkaen vuodesta 2012 (aiemmin koulutus oli nimellä intuitiivisen parantamisen koulutus). Kehitän ja uudistan koulutusta jatkuvasti.

Tilaa esite, josta saat tarkemmat tiedot!

Lisätiedot, esitetilaukset ja hakuohjeet Heliltä heli.heiskanen/a/origonova.fi

Energiahoitamisen opiskelu on kuin elämä pienoiskoossa

“Aluksi toimit ulkoisten ohjeiden mukaan, noudatat sitä mitä opettaja sanoo, kirjoissa lukee tai muut neuvovat. Vähitellen opettelet kuuntelemaan ja seuraamaan omaa sisäistä ääntäsi ja intuitiotasi yhä enemmän. Opit olemaan läsnä tässä hetkessä ilman jatkuvaa ajattelua ja suunnittelua. Alat luottamaan korkeampaan viisauteen ja johdatukseen. Lopetat elämän vastustamisen ja antaudut elämän virtaan. Löydät sisäisen rauhan ja ilon.” (Heli 5.8.2013)

Olen saanut paljon enemmän kuin olisin voinut etukäteen kuvitella tai uskoa.

Huikeaa, miten käsi kädessä henkisen kasvun prosessi ja intuitiivinen hoitaminen ovat menneet.

Kyky kuunnella kehoa ja sen viestejä sekä omaa sisintä on parantunut. Intuition kuuntelu ja erityisesti siihen luottaminen on lisääntynyt huimasti. Koen hyvin tärkeänä sen, että koulutuksessa on kannustettu oman sisäisen viisauden kuunteluun eikä ulkoa opiskeluun. Meissä jokaisessa on valtava potentiaali, joka odottaa esiintuloa.

Kaikki koulutukseen liittyvät tehtävät ja kirjat ovat vieneet voimakkaasti eteenpäin sekä omassa henkisessä kasvussa että energiahoitajana. En voinut kuvitellakaan, miten paljon tämä koulutus tulee muuttamaan minua. Uskomaan omaan itseeni ja löytämään oman totuuden. Menemään kohti sitä, mikä tuntuu oikealta ja minulta.

Suuri kiitos kuuluu Helille upeana, läsnäolevana, hyväksyvänä ja kannustavana kouluttajana. Toinen suuri kiitos kuuluu ihanalle ryhmälle täydellisestä hyväksymisestä, rohkaisemisesta ja kannustamisesta.

Koulutus on antanut minulle aivan uudenlaisen tiedonlähteen: oman sisimpäni. Kun tuo tiedostamaton aines pääsee tietoisuuteen, se tuo mukanaan syvempää ja laaja-alaisempaa ymmärrystä kuin yksikään oppikirjoista tai ulkoapäin saatu tietoaines voi tuottaa.

Koulutuksessa käydyt asiat ovat avanneet minulle uuden maailman. Olen saanut esiin elämäni oppiläksyjä ja saanut käsiteltyä niitä turvallisessa ympäristössä. Yhdessä muiden kurssilaisten kanssa olen saanut taittaa tätä matkaa minuun itseeni.

Hyvä että käytiin läpi paljon myös sellaisia asioita, jotka eivät suoranaisesti liity hoitamiseen kuten erityisherkkyys, häpeä ja anteeksianto. Läsnäoleva, rauhallinen ohjaus, minkä ansiosta koko kurssin ajan oli levollinen ja turvallinen tunnelma. Päivät oli hyvin suunniteltu ja vedetty.

Ryhmän turvallinen ja hyväksyvä ilmapiiri ovat mahdollistaneet minulle uusien taitojen harjoittelemisen. Olen saattanut tulla ryhmään juuri sellaisena kuin olen. Nyt vasta todella ymmärrän ´tule sellaisena kuin olet´-lauseen todellisen merkityksen. Tätähän lupailtiin jo kurssin esittelykirjeessä.

Sopivasti hoitamista suhteessa teoriaan. Luontoelementeillä hoitaminen kosketti erityisesti! Ohjaus oli ammattitaitoista, riittävää ja myös yksilöllistä, mikä oli hyvä juttu. Sain kurssilta paljon enemmän kuin odotin, erityisesti oman henkisen kasvun suhteen. Elämänlaatu on parantunut huomattavasti.

Tuntui ihan supermahtavalta se, että hoidossa on lupa olla pyrkimättä mihinkään tavoitteisiin ja edetä täysin intuitiivisesti. Ajatus siitä, ettei hoidoilla pyritä mihinkään tiettyyn päämäärään, vaan oikeastaan annetaan sen vain tapahtua, mikä on siihen hetkeen tarkoitettu, tuntui hyvältä. Tykkään intuitiivisesta tavasta hoitaa, koska siinä voi antautua täysin läsnäololle.

Koulutus on auttanut minua löytämään itseni ja uskallusta olla minä. Annan maailman pauhata ympärilläni ahdistumatta siitä itse. Ymmärrän enemmän muita ja muiden käyttäytymistä mutta minun ja muiden väliin jää raja jonka ylittäminen ei enää onnistu ilman minun lupaani.

Kun on tehnyt jo aiemmin energiahoitoja, uuden oppimisessa ei ollut niin suuria uusia asioita kuin ensimmäistä energiahoitomuotoa opiskellessa. Mutta intuitiivisen energiahoitaminen on erilaista ja jotenkin niin ´käsin kosketeltavaa´. Tämä tuli jollain lailla lähemmäksi ja osaksi omaa itseä. Uuden energian tulemisen tunsi joka solullaan ja kurssiviikonlopun jälkeinen olo oli käsittämättömän upea. Tunsi saaneensa itselleen jotakin hyvin tärkeää ja merkityksellistä.

Kurssin lopussa on sellainen olo kuin olisi matkan päässä. Matkan, jolla on itse hurjasti muuttunut. Mieli on kiitollisuutta täynnä.

0

Kirjoita hakusana ja paina Enteriä etsiäksesi