Kurssit

Heli Heiskanen

KURSSI

Intuitiivisen hoitamisen koulutus

Seuraava ryhmä alkaa maaliskuussa 2020 Helsingissä ja kestää vuoden ajan. Ilmoittautuminen on meneillään.

Koulutus on yhdistelmä henkisen kasvun matkaa ja intuitiivisen hoitamisen opiskelua. Sen perustana on tietoisen läsnäolon taidon syventäminen, intuition kuuntelun harjoittaminen sekä syvällinen itsetutkiskelu- ja kasvuprosessi.

Koulutuksessa harjoitellaan intuitiivista energiahoitoa, jota voi käyttää itsensä ja läheistensä hoitamiseen. Osa tulee käyttämään koulutuksen antia ammatillisesti ja se soveltuu myös muun hoitotyön täydentäjäksi (esim. hierojat, psykologit, vyöhyketerapeutit) jokaisen omien valmiuksien ja kiinnostuksen mukaan.

Energiahoito itsessään ei ole virallisen terveydenhoidon menetelmä. Hoitava energia on kuitenkin luonnollinen osa ihmisten välisiä kohtaamisia ja sitä voi välittyä ihmisten välillä myös ilman, että he ovat siitä tietoisia. Tässä koulutuksessa energiahoitamista lähestytään ja harjoitellaan käytännönläheisestä näkökulmasta yhtenä tapana edistää hyvinvointia ja henkistä kasvua.

Hoitamisen eettisyys, luottamuksellisuus ja hoidettavan kunnioittaminen tuodaan esille olennaisina osina vastuullista auttamistyötä.

Koulutus on ideologisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton. (HUOM. Samantyyppisellä nimellä on tarjolla muitakin kursseja ja hoitomuotoja, jotka ovat erilaisia.)

Koulutus kestää yhteensä noin vuoden ja rakentuu kuudesta lähijaksosta viikonloppuisin sekä niiden välissä kotitehtävistä, väliohjauksesta ja raportoitavista hoitoharjoituksista.

Heli Heiskanen

Milloin ja missä?

Seuraava ryhmä alkaa maaliskuussa 2020 Helsingissä. Neljä viikonloppua on Helsingin keskustassa ja yksi viikko  Kreikassa.

Tilaa tarkempi esite ja hakuohjeet Heliltä heli.heiskanen/a/origonova.fi

Kenelle?

Koulutus soveltuu niin hoitoalan ammattilaisille kuin kaikille muillekin intuitiivisesta hoitamisesta kiinnostuneille, jotka haluavat panostaa myös omaan henkiseen kasvuunsa.

Soveltuvuus varmistetaan yksilöllisesti ennakkokyselyllä. Osallistuminen edellyttää riittävän hyvää terveydentilaa ja voimavaroja niin itsensä työstämiseen kuin muiden hoitamiseen.

Heli Heiskanen

Kouluttaja

Kouluttajana on psykologi Heli Heiskanen. Minulla on yli 15 vuoden kokemus psykologina ja kouluttajana, ihmisten ohjaamisesta ja tukemisesta, ja lisäksi yli 30 vuoden kokemus omasta itsetuntemustyöskentelystä.

Olen ohjannut useita intuitiivisen hoitamisen koulutusryhmiä alkaen vuodesta 2012 (aiemmin koulutus oli nimellä intuitiivisen parantamisen koulutus). Kehitän ja uudistan koulutusta jatkuvasti.

Olen itse kulkenut pitkän matkan kohti omaa aitoa itseäni: kurssilla jaan sekä ammatti- että elämänkokemustani ihmisenä kehittymisestä ja hoitamisesta.

Kokemuksia kurssistani

Kaikki koulutukseen liittyvät tehtävät ja kirjat ovat vieneet voimakkaasti eteenpäin sekä omassa henkisessä kasvussa että energiahoitajana. En voinut kuvitellakaan, miten paljon tämä koulutus tulee muuttamaan minua. Uskomaan omaan itseeni ja löytämään oman totuuden. Menemään kohti sitä, mikä tuntuu oikealta ja minulta.

Kyky kuunnella kehoa ja sen viestejä sekä omaa sisintä on parantunut. Intuition kuuntelu ja erityisesti siihen luottaminen on lisääntynyt huimasti. Koen hyvin tärkeänä sen, että koulutuksessa on kannustettu oman sisäisen viisauden kuunteluun eikä ulkoa opiskeluun. Meissä jokaisessa on valtava potentiaali, joka odottaa esiintuloa.

Sopivasti hoitamista suhteessa teoriaan. Luontoelementeillä hoitaminen kosketti erityisesti! Ohjaus oli ammattitaitoista, riittävää ja myös yksilöllistä, mikä oli hyvä juttu. Sain kurssilta paljon enemmän kuin odotin, erityisesti oman henkisen kasvun suhteen. Elämänlaatu on parantunut huomattavasti.

Suuri kiitos kuuluu Helille upeana, läsnäolevana, hyväksyvänä ja kannustavana kouluttajana. Toinen suuri kiitos kuuluu ihanalle ryhmälle täydellisestä hyväksymisestä, rohkaisemisesta ja kannustamisesta.
*
Huikeaa, miten käsi kädessä henkisen kasvun prosessi ja intuitiivinen hoitaminen ovat menneet.

Koulutuksessa käydyt asiat ovat avanneet minulle uuden maailman. Olen saanut esiin elämäni oppiläksyjä ja saanut käsiteltyä niitä turvallisessa ympäristössä. Yhdessä muiden kurssilaisten kanssa olen saanut taittaa tätä matkaa minuun itseeni.

Koulutus on auttanut minua löytämään itseni ja uskallusta olla minä. Annan maailman pauhata ympärilläni ahdistumatta siitä itse. Ymmärrän enemmän muita ja muiden käyttäytymistä mutta minun ja muiden väliin jää raja jonka ylittäminen ei enää onnistu ilman minun lupaani.

Ryhmän turvallinen ja hyväksyvä ilmapiiri ovat mahdollistaneet minulle uusien taitojen harjoittelemisen. Olen saattanut tulla ryhmään juuri sellaisena kuin olen. Nyt vasta todella ymmärrän ´tule sellaisena kuin olet´-lauseen todellisen merkityksen. Tätähän lupailtiin jo kurssin esittelykirjeessä.

Olen saanut paljon enemmän kuin olisin voinut etukäteen kuvitella tai uskoa.
*
Kurssin lopussa on sellainen olo kuin olisi matkan päässä. Matkan, jolla on itse hurjasti muuttunut. Mieli on kiitollisuutta täynnä.